Quina correspondencia té amb els estudis?

La part específica determina la correspondència amb cada una de les cinc branques de coneixement a les quals s’adscriuen els ensenyaments universitaris de grau. Per tant, l’opció que hagis triat i de la qual t’examinis dóna preferència per accedir a les titulacions de la branca de coneixement que hi estan adscrites.

S’ha de tenir en compte que, per a aquells estudis que tenen numerus clausus, l’adjudicació de places es fa reservant un 5 per cent de les places disponibles entre els candidats aptes i prioritzant l’opció i la qualificació final obtinguda.

Trobaràs la vinculació entre branques de coneixement i estudis universitaris a <www.uib.cat/25>.