Puc presentar-me només a la fase específica si vaig suspendre la prova d'accés?

Sí, sempre que la qualificació de la fase general sigui igual o superior a 4 punts, perquè per superar la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, es fa la mitjana aritmètica entre fase general i fase específica i la qualificació ha de ser igual o superior a 5 punts.