És obligatori l'exercici de Llengua Catalana?

Sí. No obstant, els qui fa menys de tres anys que resideixen en territori de parla catalana i no tenen cap qualificació prèvia de llengua catalana, poden sol·licitar a la Comissió Organitzadora de la Prova, dins el termini de matrícula, l'exempció de l'exercici de Llengua Catalana.

Aquesta condició s'ha d'acreditar amb un volant personal històric d'empadronament de l'ajuntament que correspongui.