En quin idioma he de contestar la prova?

Excepte els exàmens de Llengua catalana i Llengua estrangera, podras contestar en castellà o en català. Si l'enunciat de les preguntes està en Català pots demanar al professor d'aula de visualitzar la versió en castellà durant uns instants. En cas d'haver acreditat l'exempció de Llengua Catalana, tindràs els enunciats dels d'exàmens en castellà (excepte l'examen de Llengua estrangera).