Com és?

Són sis exàmens estructurats en dues fases:

  • Fase general: Llengua catalana, Llengua castellana, Comentari de text i Llengua estrangera (anglès, francès, alemany, italià o portuguès).
  • Fase específica (segons la branca de coneixement): consisteix en dos exàmens, un d'obligatori i l'altre d'optatiu, per triar-ne un entre tres o quatre, depenent de la branca o opció a realitzar.

Hi haurà una sola proposta d’examen per a cada exercici.

Si t’examines de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d’accés, t’hauràs examinat de més d’una opció i, per tant, tindràs preferència d’accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d’accés.