Em puc presentar a una de les fases i realitzar l'altra en una convocatòria posterior?

Sí, excepte la primera vegada que us matriculau a aquesta prova, en que us heu de matricular de les dues fases.