Si no super alguna matèria del bloc d'admissió, què passa?

El fet de suspendre alguna matèria del bloc d'admissió no suposa cap canvi a la nota d'accés. Ara bé, heu de saber que només es tindrà en compte el resultat de les matèries del bloc d'admissió per calcular la nota d'admissió si el resultat és igual o superior a 5 punts.