Si em present per millorar nota i la que obtenc és inferior, em baixa la nota?

No, sempre es manté la millor nota. Per tant, si la nota mitjana del bloc d'accés és inferior, es mantindrà la millor nota d'accés anterior. Les notes de les matèries no es tenen en compte individualment, sinó que en el bloc d'accés s'ha de millorar la nota mitjana.

Pel que fa al bloc d'admissió, es tindran en compte les millors notes individualment que siguin iguals o superiors a 5 punts.