Puc presentar-me a assignatures per millorar nota d'admissió encara que no les hagi cursades al batxillerat? Encara que siguin d'una altra modalitat de batxillerat?

Sí, al bloc d'admissió podeu presentar-vos de fins a tres matèries d'opció de batxillerat, les hàgiu cursades o no. Ara bé, al bloc d'accés, només podeu presentar-vos de les matèries que hàgiu cursat. Així, per exemple si heu cursat el batxillerat de Ciències, us haureu d'examinar de Matemàtiques II al bloc d'accés, tot i que al bloc d'admissió pugueu examinar-vos de Matemàtiques Aplicades a Ciències Socials II. Per tant, al bloc d'accés, us haureu d'examinar de la matèria que hàgiu cursat com a troncal general (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l'Art II).