Puc examinar-me de les dues matèries de matemàtiques?

Sí. És possible examinar-vos de les matemàtiques que hàgiu cursat de troncal general al bloc d'accés i de les altres, al bloc d'admissió. Per exemple, si heu cursat el batxillerat de Ciències, us examinareu de Matemàtiques II al bloc d'accés i podreu examinar-vos de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II al bloc d'admissió.

Una altra possibilitat és examinar-vos de les dues matemàtiques al bloc d'admissió.

Pensau que a efectes de ponderació per a l'admissió es considera la nota obtinguda a cada matèria, independentment del bloc on es matricula i, per tant, no té sentit matricular-se a la mateixa convocatòria d'una matèria al bloc d'admissió i al bloc d'accés alhora. Així, a la mateixa convocatòria no podreu presentar-vos, per exemple, de Matemàtiques II al bloc d'accés i al bloc d'admissió.