Puc examinar-me a la PBAU de matèries que no hagi cursat?

Sí, però només al bloc d'admissió. En canvi, les del bloc d'accés, les heu d'haver cursades.