De quines matèries em puc examinar a la PBAU?

Al bloc d'accés, us heu d'examinar de les assignatures troncals generals que hàgiu cursat:

 • Llengua Catalana i Literatura II
 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua Estrangera. Anglès II
 • Matèria de modalitat, segons l'itinerari cursat:
  • Fonaments de l'Art II
  • Llatí II
  • Matemàtiques II
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

En canvi, al bloc d'admissió, podreu examinar-vos tant de les troncals d'opció com de la troncal general de modalitat que vulgueu, les hàgiu cursat o no. Tenint en compte, però, que en la mateixa convocatòria no us podeu examinar al bloc d'admissió de la matèria de modalitat de què us examineu al bloc d'accés. Les matèries de què us podeu examinar són:

 • Arts Escèniques
 • Biologia
 • Cultura Audiovisual II
 • Dibuix Tècnic II
 • Disseny
 • Economia de l'Empresa
 • Física
 • Fonaments de l’Art II
 • Geografia
 • Geologia
 • Grec II
 • Història de l'Art
 • Història d'Espanya II
 • Història de la Filosofia
 • Llatí II
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
 • Matemàtiques II
 • Química