Com és la PBAU?

Aquesta prova d'accés consta de dues parts: bloc d'accés i bloc d'admissió. Consultau el detall de l'estructura.

Heu de tenir present que:

  • Els alumnes de batxillerat han de superar el bloc d'accés per tenir accés a la Universitat i es poden presentar al bloc d'admissió per millorar la nota d'admissió.
  • Els tècnics superiors poden presentar-se al bloc d'admissió per millorar la nota d'admissió.
  • Els qui tenen el títol de batxiller i han superat la prova d'accés es poden matricular, dins el bloc d'admissió, de les matèries troncals de modalitat en convocatòries posteriors.
  • La superació del bloc d'accés no caduca, mentre que els resultats del bloc d'admissió tenen un període de validesa segons els criteris d'admissió de cada universitat.