A quantes matèries del bloc d'admissió em puc presentar?

Al bloc d'admissió us podeu presentar fins a tres matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals de segon curs de batxillerat.

Cal tenir present que les qualificacions de les matèries troncals de modalitat que formen part del bloc d'accés també es poden considerar en l'admissió a certs graus.

Recordau que per calcular la nota d'admissió només es tindran en compte, de les matèries superades del bloc d'admissió i de la matèria de modalitat del bloc d'accés, les dues millors notes ponderades.