A la convocatòria extraordinària per millorar nota, puc examinar-me al bloc d'admissió de la matèria de modalitat de què m'he examinat al bloc d'accés en la convocatòria de juny? I en aquest cas, com es calcula la nota d'admissió?

Sí, en una convocatòria posterior, us podeu presentar en el bloc d'admissió a la matèria de modalitat del bloc d'accés. Ara bé, en aquest cas la nota d'accés no es modifica i per calcular la nota d'admissió ponderarà la millor nota obtinguda.

Així, si teniu, per exemple, un 6,00 de Matemàtiques II al bloc d'accés i un 7 de Matemàtiques II al bloc d'admissió d'una altra convocatòria, la nota d'accés continua essent la mateixa. En aquest cas, per calcular la nota d'admissió es tindrà en compte la nota d'accés i només ponderarà Matemàtiques II amb un 7 perquè és la millor nota ponderada. Lògicament Matemàtiques II només pondera una vegada: la de millor nota.