A la PBAU, m'he d'examinar de matèries de primer de batxillerat?

No. En aquesta prova només us podreu examinar de les matèries que corresponen a segon de batxillerat.